Cây thông Methuselah mọc trên dãy núi White, California, Mỹ