Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật: Năm 2015 được chọn là năm an toàn vệ sinh thực phẩm

Bảo vệ thực vật: Bộ NN&PTNT chọn năm 2015 là năm tập trung xử lý các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Năm 2015 được chọn là năm an toàn vệ sinh thực phẩm. Do đó, Bộ NN&PTNT sẽ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn thực phẩm cho nông, lâm, thủy sản.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã đảm bảo số lượng các loại lương thực, thực phẩm cung cấp cho người tiêu dùng trong nước, tuy nhiên về chất lượng sản phẩm vẫn chưa được cải thiện so với kỳ vọng của nhân dân.

Do vậy, Bộ sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp để tạo sự chuyển biến, đáp ứng mong đợi của người dân.

Đối với các sản phẩm rau, quả, chè, mối lo lớn là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; còn đối với sản phẩm chăn nuôi, thủy sản là tồn dư chất cấm và kháng sinh trong thịt, thủy sản, nhiễm vi sinh, nấm mốc.

zO8N1ZAO.jpg

Hiện nay, qua xét nghiệm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau khoảng 5-6%, có loại cao hơn. Dư lượng có liên quan chủ yếu đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người trồng rau, trái cây và trong khâu bảo quản, buôn bán.

Để tập trung cho công tác này, năm 2015, Bộ NN&PTNT sẽ triển khai chương trình quản lý dịch hại tổng hợp.

Cùng với đó, hiện Bộ NN&PTNT đang nghiên cứu đề xuất của Liên minh châu Âu về việc tổ chức lại chức năng của Cục Bảo vệ thực vật để đảm bảo không xảy ra hiện tượng một đơn vị vừa hướng dẫn lại vừa giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Theo hướng điều chỉnh này, Cục Bảo vệ thực vật sẽ là đơn vị hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và Cục Quản lý Chất lượng nông, lâm, thủy sản và nghề muối sẽ là đơn vị giám sát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Post Comment