Bảo vệ thực vật

Kiểm nghiệm thêm 30 mẫu hạt hướng dương

Các mẫu lấy kiểm nghiệm đảm bảo tính đại diện, có cả mẫu ở tận gốc nhập vào ban đầu và cả hàng đã nhập về còn tồn ở trong nước.

Ông Nguyễn Xuân Hồng – Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, trước thông tin hạt hướng dương có chứa hóa chất, Cục đã thực hiện lấy 30 mẫu hạt hướng dương để kiểm nghiệm.

Các mẫu lấy kiểm nghiệm đảm bảo tính đại diện, có cả mẫu ở tận gốc nhập vào ban đầu (ví dụ ở các cửa khẩu chính) và cả hàng đã nhập về còn tồn ở trong nước. Trước đó, thông tin Trung Quốc kiểm nghiệm hạt hướng dương phát hiện 7 loại có chứa chất phèn nhôm và bột talc có thể làm teo não người ăn, Bộ Y tế cũng đã lấy 10 mẫu xét nghiệm nhưng không phát hiện 2 chất này.

Post Comment