Khoa học thực vật

Một quy định mới của việc truyền tải các túi ở thực vật

Một protein vận chuyển Colin (choline hóa học) đơn giản đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền tải các chất dịch, sự hồi phục ion, tăng trưởng và phát triển trong thực vật, theo hai nghiên cứu mới xuất bản ngày 28 tháng 12 trong tạp chí PLOS Biology, do Dai-Yin Chao thuộc Viện Khoa học Sinh học Thượng Hải, Trung Quốc, và Sheng Luan của Đại học California, Berkeley và các đồng nghiệp.

Protein, được xem như người vận chuyển Colin (choline transporter-like 1 (CTL1), trước đây đã được xác định là cần thiết cho việc hình thành các đĩa sàng, các lỗ thủng trên màng tế bào điều chỉnh việc đi qua của các vật liệu trong mạch libe cây. Tuy nhiên, cơ chế chức năng của nó, và cho dù nó đóng vai trò khác trong cây trồng, không được biết. Chao và cộng sự tìm thấy CTL1 trong khi sàng lọc các gen kiểm soát sự cân bằng ion trong mô hình cây Arabidopsis thaliana. Họ nhận thấy rằng sự mất CTL1 ở gốc gây ra những rối loạn ion trong lá, và biến dạng trong sợi liên bào, một loại kênh giữa các tế bào, trong rễ. Đột biến CTL1 cũng làm thay đổi sự phân bố của các vận chuyển ion, kết hợp với CTL1 nơi xảy ra các việc trước đó đến các mạng lưới vận chuyển Golgi, điều này đã dẫn các tác giả tìm hiểu liệu CTL1 có đóng vai trò trực tiếp trong việc truyền tải các chất dịch màng phổi hay không. Chắc chắn, họ đã chỉ ra rằng sự mất của CTL1 làm gián đoạn bên trong của nhiều protein, bao gồm một chất vận chuyển auxin, là hoocmon tăng trưởng chính trong thực vật.

Luan và các cộng sự đã bắt đầu bằng cách lập bản đồ phân bố CTL1 ở cây Arabidopsis và phát hiện ra rằng nó có mặt ở mọi nơi, nhưng ở vị trí cao nhất nơi auxin cao nhất: trong mô ở đỉnh đang phát triển, trong mô mạch, và trong “móc đỉnh” mà cây con dẫn với khi chúng thoát khỏi đất. Trong nội bộ, họ cũng nhận thấy rằng CTL1 được bản địa hoá vào mạng lưới vận chuyển Golgi, và xuất hiện kiểm soát việc truyền tải đến và đi từ màng plasma; các tác giả quan sát thấy rằng nếu không có CTL1, các vận chuyển auxin bị sai lệch, và cây trồng đã biểu hiện các dấu hiệu cổ điển của sự mất mát auxin, bao gồm việc thiếu độ dài tế bào.

Chao cũng cho thấy choline dư thừa ức chế endocytosis, bắt chước ảnh hưởng của sự mất mát CTL1 và cho thấy chức năng CTL1 quan trọng là cô lập choline thành endosomes. Họ cho rằng giữ nồng độ choline thấp bên ngoài endosome thúc đẩy hoạt động của một enzym, phospholipase D, làm giảm nhiều lipid, và như vậy có ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần lipid của túi và điểm đến. Trong mô hình này, tổn thương CTL1 làm tăng cholin, ức chế enzym, làm thay đổi lipid của túi, và cuối cùng là dẫn sai lệch các túi, dẫn đến nhiều ảnh hưởng của đột biến CTL1, bao gồm sự mất cân bằng ion, các điểm khuyết của sợi liên bào, và sự không hợp lý của auxin.

CTL1 cũng được tìm thấy trong các tế bào động vật, Chao lưu ý, và do đó nghiên cứu kết luận rằng “đặc trưng CTL1 như là một điều mới để phân loại protein có thể cho phép các nhà nghiên cứu hiểu được không chỉ ion nội cân bằng trong thực vật mà còn truyền tải các túi nói chung”.

Post Comment