Bảo vệ thực vật

Tăng cường giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm trên rau, thịt

Trong năm 2015, công tác kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tập trung vào rau xanh và thịt – những sản phẩm đang có tồn dư vượt ngưỡng cao nhất.

tang-cuong-giam-sat-ve-sinh-toan-thuc-pham-tren-rau-thit

Đó là yêu cầu mà ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, đặt ra cho các đơn vị tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành nông nghiệp triển khai kế hoạch hành động trong năm VSATTP diễn ra chiều 6.2. Ông Phát cho rằng, chọn năm 2015 là năm đảm bảo VSATTP, ngành nông nghiệp triển khai nhiều biện pháp để tạo sự chuyển biến rõ nét. Các đơn vị chức năng sẽ áp dụng giám sát theo phương pháp mới, chuyển từ giám sát đơn chất sang giám sát đa chất. Một xét nghiệm cùng lúc cho ra hàng chục loại dư lượng trên cùng một sản phẩm đảm bảo có độ an toàn cao hơn…

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết trong năm 2014 tỷ lệ mẫu nông sản, lâm sản và thủy sản giám sát không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm vẫn ở mức cao. Kết quả giám sát diện rộng cho thấy, tỷ lệ rau có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép là 5,43%, thịt có tồn dư kháng sinh, chất cấm là 6,8% và thủy sản là 1,21%.

Post Comment