Uncategorized

An toàn thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật

An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu đối với ngành khoa học thực vật và những công cụ như thuốc bảo vệ thực vật góp phần đảm bảo điều này bằng cách bảo vệ cây trồng khỏi các dịch hại và loại nấm độc nguy hiểm, có thể gây ra mối đe dọa cho sức khỏe con người.

Post Comment